40 ღამის, ერთი სიზმარი

 

 ზვინებს დაათოვა ხელისგულის ოდენა ფიფქები.
თვალებში სოფელი, სოფელში უკვამლო საბუხრეები
და ქუჩებში გაფანტული ხმა ყეფის,
მხოლოდ ერთი ძაღლის ყეფის.
შავი ცა.
ცაზე მთვარე არსად.
სადღაც გზა, უკან დასაბრუნებელი.
ასაბრუნებელი დედამიწა...
ზვინები ძუძუები თეთრი - ქათქათა.
სიზმარი ჩემი - არაცნობიერი.

კომენტარები