ჩემო

 


ამინდის ადრეული სინესტის სუნი,
შენს თმას. 
ქუჩის დასასრული, დაკარგული ბორიალი
შენად,  
და ქარების...
მშრალია, ტუჩებსაც აშრობს.
შენი შარფის ფერია და ისიც მკარგავს.
ავადმყოფურად მოტკბო არომატი აქვს.
ნახევრად მშრალ წითელ ღვინოს, ჩემო.კომენტარები