კალანდაძე  ანა

(...მე ლამაზი მეგობარი მყავდა0

მე ლამაზი მეგობარი მყავდა,
თვალჟუჟუნა, წაბლისფერი თმებით. . .
ერთხელ მტრედმა მოუტანა ფრთები,
დამტოვა და ღრუბლებს გაყვა ცადა. . .
ღრუბლებს გაყვა. . . სად ვეძებო, სადა?
მე ლამაზი მეგობარი მყავდა,
თვალჟუჟუნა, წაბლისფერი თმებით. . .

კომენტარები