მე თებერვალი

ჩემი სული შენთან,
ჩემი ცხოვრებაც ნაწილობრივ.
დღეები გავიყავით ნაწილ-ნაწილობით.
დღე შენი და ღამე ჩემი, ჩემო.

ქუჩებს თებერვალი შეყრია,
დუმილი პროვინციას.
უპროპორციო ქუჩებით სვლას ახლავს ტერფების ტკივილი
და დროდადრო კივილი, დედაშენის.
ცარიელი ქალაქის უძველეს სასაფლაოზე:
მე ლოთი.
მე, მე.
მე ცარიელი.
მე სუფთა ფურცლად.
მე გზა, უმგზავრებო.
მე მჭედელი, ჩვენი ქორწინების.
მე ტილო, ჩვენ კედელზე.
მე ხე წყლიანი.
მე თებერვალი, 30.

კომენტარები