კალანდაძე  ანა

ხილვა

მხედარს
ბრძოლა გარდეხადა,
ახლა...
ცერზე ქორი უჯდა...
თვალში -
ცეცხლი მობრიალე,
გულშიც
ცეცხლის ალი უჩნდა!
დაღლილ სახეს -
გაღიმება,
ვით მზის კრთომა -
ცათა ლურჯთა...
ეს - უძლევი
სული გახლდათ
აწყურთა და
არტანუჯთა!

1980

კომენტარები