კალანდაძე  ანა

(თავზე მევლება...)

თავზე მევლება
სულანთებული
ჩემი პეპელა,
ეძებს ჩემს ყვავილს,
სიხარული აქვს
საუწყებელი...
მივდრკები მისგან
მე...
მზეთა ნაცვლად...
ბნელთა მძებნელი.
მაგრამ, მაუწყეთ,
შესაძლო არის
შეუძლებელი?

1970

კომენტარები