კალანდაძე  ანა

ვაჟას

მე ვნახე შენი ლამაზი
ფშავი - ბუმბერაზ მთებითა...
მე ვნახე შენი ფშაველი,
კაფიობს ტკბილი ენითა...
მოშხუის შავი არაგვი,
არ დაიღლება დენითა...
ხასხასებს ლურჯი ბალახი,
გულს რო იფენდი ხელითა...
ქუჩი ციხე-გორს შემომხვდა,
ეამაყება შენითა...
ჭაფნაგის გორთან გადმოდგნენ
ღვიები ქალამნიანი...
მთავ ბუმბერაზო, მიიღე
ჩემიც... სალამი გვიანი...

1955

კომენტარები