კალანდაძე  ანა

(საგოდებელზე...)

საგოდებელზე
შუქი მთვარისა
დაფენილია
სამარადისოდ!

კომენტარები