კალანდაძე  ანა

(ის ისე ჩუმად...)

ის ისე ჩუმად
წავიდა ჩემგან,
ო, ისე უხმოდ,
როგორც მიდიან
ყვავილებიდან
მთვარის სხივები..

კომენტარები