(გითხარი... გეწყინა, ბავშვივით გაწითლდი...)

კომენტარები